Copyright

Upphovsrättslig information

Denna webbplats och dess innehåll tillhör Hunter Douglas Europe B.V. – © Hunter Douglas 2020. Med ensamrätt.

Det är förbjudet att distribuera eller återge hela eller delar av innehållet, oavsett format, med följande undantag:

  • du har rätt att skriva ut delar av innehållet för personligt och icke kommersiellt bruk
  • du har rätt att ladda ned delar av innehållet till en lokal hårddisk för personligt och icke kommersiellt bruk
  • du har rätt att dela bilder och länkar i social media så länge de inte tas ur sin kontext, källan skall alltid framgå

Du får inte distribuera eller utnyttja innehållet kommersiellt utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss. Du får heller inte överföra innehållet eller spara det på en annan webbplats eller på någon form av elektroniskt informationsinhämtningssystem.