Integritetsmeddelande

Senast uppdaterad: 1-12-2023

Detta integritetsmeddelande omfattar personuppgifter som Hunter Douglas Europe B.V. samlar in och använder om personer som besöker vår webbplats (www.luxaflex.se) och/eller mobilapp(ar) (enskilt en ”digital egendom” och tillsammans de ”digitala egendomarna”), skapar ett konto hos oss, köper produkter eller tjänster från oss, fyller i ett formulär på en av våra digitala egendomar, registrerar sig för våra kampanjer, begär en broschyr eller ett möte och/eller registrerar sig för våra marknadsföringslistor (tillsammans ”tjänsterna”). Det beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar personuppgifter, samt dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter.
Om Hunter Douglas Europe B.V.

Hunter Douglas Europe B.V. är en del av Hunter Douglas, världens ledande tillverkare av fönstertäckningar. Om du har några frågor eller farhågor kring hur vi använder dina personuppgifter kan du skicka ett e-postmeddelande till info@luxaflex.se eller kontakta vårt dataskyddsombud via

Luxaflex Scandinavia AB
Stötabogatan 1
Box 144
SE-334 23 Anderstorp
Sverige

E-mail: info[@]luxaflex.se
Snabblänkar

Klicka på relevant länk nedan för att gå till ett specifikt avsnitt i integritetsmeddelandet. Fortsätt annars att läsa om du vill granska integritetsmeddelandet i sin helhet.

Insamling av uppgifter

Vi samlar in personuppgifter om dig på följande sätt:

  1. Information som du tillhandahåller frivilligt

Du kan välja att ge oss personuppgifter när du använder en av våra digitala egendomar eller tjänster. De typer av personuppgifter du kan tillhandahålla frivilligt innefattar:

Identitetsuppgifter: Detta är personuppgifter som du tillhandahåller för att skapa eller upprätthålla ett konto hos Hunter Douglas Europe B.V., t.ex. namn, titel, yrke, e-postadress, telefonnummer, postadress, faktureringsadress och användarpreferenser, och, om tillämpligt, din organisations uppgifter.

Betalningsuppgifter: Detta är personuppgifter som du tillhandahåller för att köpa tjänster via en digital egendom eller genom att kontakta oss direkt. Vi kommer att samla in uppgifter om köpta tjänster, betalningsbelopp, betalningsmetod, inköpsdatum och din köphistorik.

Kommunikationsuppgifter: Detta är personuppgifter förknippade med all korrespondens du sänder oss (t.ex. frågor du skickar om en digital egendom eller våra tjänster). Vi kommer att samla in uppgifter såsom kommunikationstyp, innehåll, ämne, avsändare, mottagare och datum

2. Information som vi samlar in automatiskt

När du besöker en av våra digitala egendomar eller använder våra tjänster kan vi komma att samla in vissa personuppgifter automatiskt. De typer av personuppgifter vi kan samla in automatiskt innefattar:

Enhetsuppgifter: Detta är personuppgifter förknippade med dina besök på en digital egendom och din användning av våra tjänster från din dator eller en annan enhet (t.ex. mobila enheter), t.ex. IP-adress, ungefärlig geografisk plats (t.ex. land/stad), webbläsare, internetleverantör, visade resurser (t.ex. sidor på digitala egendomar), operativsystem, besökslängd och hänvisande webbplatsadresser.

Vi kan samla in dessa personuppgifter med hjälp av cookies (och liknande teknik). För mer information om våra cookies (och liknande teknik), se vårt cookiemeddelande.

3. Information som vi samlar in från tredjepartskällor

I vissa fall kan vi komma att samla in personuppgifter om dig från tredjepartskällor, inklusive affärspartner, evenemangsarrangörer och yrkesrelaterade nätverkswebbplatser. I allmänhet är de personuppgifter vi samlar in från dessa tredje parter identitetsuppgifter (dvs. enligt beskrivningen ovan under ”Information som du tillhandahåller frivilligt”).

Användning av uppgifter

Vi använder personuppgifter som vi samlar in om dig för följande ändamål:

För att tillhandahålla dig de digitala egendomarna och tjänsterna: Vi kommer att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla en av våra digitala egendomar och tjänsterna till dig, inklusive för att behandla ordrar vi tar emot, för att uppfylla våra leveranser och installationer, för att hantera recensioner på nätet av våra tjänster, för att hantera säkerheten för våra digitala egendomar och tjänster (inklusive för att förhindra bedrägeri), för att förstå kundnöjdheten med våra digitala egendomar och tjänster och förbättra vår effektivitet och service, och för att hantera eftermarknadsservice. De typer av uppgifter vi använder för dessa ändamål är identitetsuppgifter, betalningsuppgifter och kommunikationsuppgifter, i enlighet med vad som beskrivs ovan.

För att generera analyser: Vi kommer att använda dina personuppgifter för att generera analyser i syfte att bättre förstå hur våra besökare och kunder använder våra digitala egendomar och tjänster, så att vi kontinuerligt kan förbättra vårt utbud. De typer av uppgifter vi använder för dessa ändamål är identitetsuppgifter och enhetsuppgifter, i enlighet med vad som beskrivs ovan.

För att skicka service- eller supportrelaterade meddelanden: Vi kommer att använda dina personuppgifter för att skicka service- eller supportrelaterade meddelanden till dig (t.ex. bekräfta dina beställningar, uppdatera dig om leveransstatus eller om uppdatering av dina kontouppgifter) och för att svara på alla dina kundförfrågningar. De typer av uppgifter vi använder för dessa ändamål är identitetsuppgifter, betalningsuppgifter, kommunikationsuppgifter och enhetsuppgifter, i enlighet med vad som beskrivs ovan.

För att tillhandahålla reklam och skicka marknadsföringsmaterial: Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att skicka marknadsundersökningar, erbjudanden och annan marknadsföring till dig, samt för att ge dig en personanpassad shoppingupplevelse på våra digitala egendomar och tillhandahålla dig onlinereklam (detta kan vara på våra digitala egendomar eller tredjeparts digitala egendomar). De typer av uppgifter vi använder för dessa ändamål är identitetsuppgifter, betalningsuppgifter och enhetsuppgifter, i enlighet med vad som beskrivs ovan.

För att uppfylla lagstadgade krav: Vi kommer att använda dina personuppgifter för att uppfylla lagar och bestämmelser som vi omfattas av (t.ex. lagstadgade krav att rapportera till skattemyndigheter eller liknande).

Utlämnande av uppgifter

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

Till företag i vår grupp: Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra företag i Hunter Douglas-gruppen när detta är nödvändigt för ändamålen som beskrivs ovan. Företag i Hunter Douglas-gruppen kommer alltid att skydda dina personuppgifter i enlighet med detta integritetsmeddelande. För att se vilka företag som ingår i Hunter Douglas-gruppen, gå till https://www.hunterdouglasgroup.com/worldwide-offices/.

Till våra tjänsteleverantörer: Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster förknippade med våra digitala egendomar och tjänsterna (t.ex. leverantörer av webbhotell, IT-leverantörer, leveranspartner, försäkringsbolag och professionella rådgivare).

Till behöriga myndigheter: Vi kan komma att använda och lämna ut dina personuppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon persons vitala intressen eller för att uppfylla en order eller begäran från någon behörig domstol, tillsynsmyndighet, rättsvårdande myndighet eller statlig myndighet.

Till en potentiell köpare: Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till en potentiell köpare (och dennes agenter och rådgivare) i samband med alla föreslagna förvärv av någon del av vår verksamhet. Vi kommer att meddela köparen att denna endast får använda dina personuppgifter för de ändamål som fastställts i detta integritetsmeddelande.

Till alla andra tredje parter: Vi kommer bara att överföra dina personuppgifter till andra tredje parter med ditt samtycke eller om lagstiftning innebär att det krävs av oss eller är tillåtet.

Internationella överföringar

Hunter Douglas Europe B.V. har sitt kontor i Nederländerna men vi är, liksom övriga företag i Hunter Douglas-gruppen och våra tjänsteleverantörer, verksamma i olika länder i hela världen. När du besöker våra digitala egendomar eller använder våra tjänster kan därför dina personuppgifter komma att överföras till andra länder än det land du är bosatt i. Hunter Douglas Europe B.V. kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas i enlighet med detta integritetsmeddelande och att alla sådana överföringar är lagenliga.

Vissa länder kan ha särskilda krav som är tillämpliga när vi gör internationella överföringar av personuppgifter. I sådana fall beskrivs de tillämpliga kraven och de åtgärder vi vidtar för att uppfylla dessa krav (om tillämpliga) vidare i avsnittet ”Ytterligare information” nedan.

Cookies

Vi använder cookies för att tillhandahålla våra digitala egendomar och tjänster. För mer information, se vårt cookiemeddelande.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftning ger personer rättigheter när det gäller insamling och användning av deras personuppgifter. Beroende på de lagar som gäller i ditt land och lagar som vi omfattas av, kan dina rättigheter ge dig möjlighet att:

● begära åtkomst till, korrigering av, radering av eller flytta dina personuppgifter som vi behandlar

● begära att vi begränsar behandlingen eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter

välja bort marknadsföring som vi kan skicka till dig (även om du tidigare har gett ditt samtycke till att ta emot detta) genom att t.ex. klicka på avregistreringslänken i något marknadsföringsmeddelande vi skickar eller svara på något SMS-meddelande enligt anvisningarna i meddelandet

inte omfattas av helautomatiska beslut om dessa påverkar dig juridiskt eller på liknande sätt har en betydande inverkan på dig.

Kontakta oss via kontaktuppgifterna i detta integritetsmeddelande om du vill utöva någon av dessa rättigheter. Vi kommer att uppfylla alla sådana begäranden i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Dessutom har du rätt att lämna in klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet om vår användning av dina personuppgifter. Vi ber dig dock, även om det inte är en skyldighet, att kontakta oss först för att ge oss möjlighet att reda ut dina problem direkt, innan du pratar med dataskyddsmyndigheten.

Datalagring

Vi lagrar personuppgifter som vi samlar in så länge som det är nödvändigt för det ändamål för vilket de samlades in (t.ex. för att tillhandahålla dig de digitala egendomarna eller tjänsterna, eller för att uppfylla tillämpliga lagstadgade krav).

När vi inte längre har något fortsatt behov av att använda dina personuppgifter kommer vi antingen att radera eller anonymisera dem, eller, om detta inte är möjligt (t.ex. på grund av att dina personuppgifter lagras i arkiverade säkerhetskopior), så kommer vi att lagra dina personuppgifter på ett säkert sätt och isolera dem från all ytterligare behandling fram tills radering är möjlig.

Barn

Varken våra digitala egendomar eller våra tjänster är avsedda för eller marknadsförs till barn under 16 år. Vi samlar inte medvetet eller avsiktligt in uppgifter om barn under 16 år.

Om du tror att vi har samlat in uppgifter om ett barn under 16 år ska du kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan så att vi kan radera uppgifterna

Uppdateringar

Vi kan uppdatera detta integritetsmeddelande då och då som svar på ändrade juridiska krav, tillsynskrav eller operativa krav. Vi kommer att meddela alla sådana ändringar (inklusive när de träder i kraft) i enlighet med lagstiftning.

Se avsnittet ”Senast uppdaterad” i början av detta integritetsmeddelande för att se när integritetsmeddelandet senast uppdaterades.

Ytterligare information för personer i EES/Storbritannien

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Storbritannien ska du observera följande ytterligare information:

  1. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är Hunter Douglas Europe B.V. Du kan kontakta Hunter Douglas Europe B.V. via kontaktuppgifterna ovan.

2. Rättslig grund

Vi samlar vanligtvis endast in och använder dina personuppgifter om (i) vi har fått ditt samtycke (vilket kommer att framgå av sammanhanget, eftersom vi kommer att be om ditt samtycke när du ger oss dina personuppgifter); (ii) det är nödvändigt för att verkställa ett avtal med dig (vi måste t.ex. behandla dina betalningsuppgifter för att kunna fullfölja en beställning som du har lagt hos oss), i vilket fall det kommer att vara omöjligt för oss att uppfylla vårt avtal med dig om relevanta personuppgifter inte tillhandahålls; (iii) användningen faller inom våra berättigade intressen och inte strider mot dina rättigheter och friheter (t.ex. för att skicka marknadsföring till dig, förutsatt att detta är förenligt med dina kommunikationspreferenser); eller (iv) det är nödvändigt för oss för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Eftersom vi kan förlita oss på olika rättsliga grunder för var och en av de olika kategorierna av personuppgifter som vi behandlar och de olika ändamålen vi behandlar dem för, kan du kontakta oss om du vill ha ytterligare information om vilken specifik rättslig grund vi förlitar oss på i ett särskilt sammanhang.

3. Internationella överföringar

Om Hunter Douglas Europe B.V. överför dina personuppgifter till ett land utanför EES (för bosatta i EES) eller Storbritannien (för bosatta i Storbritannien) kommer företaget att säkerställa att alla sådana överföringar uppfyller dataskyddslagstiftning i EU respektive Storbritannien.

I praktiken innebär detta att Hunter Douglas Europe B.V. endast kommer att överföra dina personuppgifter till en mottagare utanför EES eller Storbritannien om: (i) mottagaren finns i ett land som Europeiska kommissionen har godkänt med avseende på tillfredsställande skydd av personuppgifter vid överföringar från EES, eller Storbritanniens statssekretare har godkänt med avseende på tillfredsställande skydd av personuppgifter vid överföringar från Storbritannien; (ii) mottagaren har skrivit under tillämpliga avtal med Hunter Douglas Europe B.V. som innehåller Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler eller Storbritanniens dataskyddsmyndighets International Data Transfer Agreement eller International Data Transfer Addendum, beroende på vad som är tillämpligt; (iii) ett undantag för dataöverföringar gäller (t.ex. när du har gett ditt samtycke till överföringen av dina personuppgifter).

Om du har ytterligare frågor om våra internationella dataöverföringar och specifika åtgärder vi kan vidta i olika fall kan du kontakta oss för ytterligare information.