Barnsäkerhet av högsta vikt

I takt med att barn växer, växer också deras nyfikenhet på omvärlden. Alldeles vanliga föremål i hemmet, inklusive solavskärmning, kan förvandlas till potentiella faror, i synnerhet linor och kedjor.

Europeisk standard visar vägen

På ett europeiskt plan har man fastställt en standard (EN13120) som alla invändiga avskärmningar av fönster och dörrar skall följa, för att minimera risken för olyckor. Det betyder bland annat att det skall vara minst 150 cm från golvet upp till underkant av lina eller kedja. Därutöver skall kedjor spännas fast och löshängande linor skall viras runt en snörhållare.

Luxaflex® sätter säkerheten främst

Alla Luxaflex® produkter uppfyller naturligtvis samtliga krav på barnsäkerhet och i utvecklingen av nya betjäningsmöjligheter har vi fokus på just denna aspekt. Se exempel här under på innovativa lösningar, som tillgodoser både barnsäkerhet och användarvänlighet.

Både LiteRise® och SmartCord® finns båda till flera olika gardintyper.

Ta Luxaflex® Gardinguide i 3 enkla steg >