Rengöring Rullgardiner

Luxaflex® rullgardinsväv är generellt behandlad med en antistatisk beläggning vilket gör väven mer motståndskraftig för smuts och damm. Samtliga fläckar skall omgående tas bort.

Småfläckar

Alla vävar, med undantag för metalliserade vävar, kan rengöras med en fuktig trasa eller svamp. Om nödvändigt, häll ett icke syntetiskt rengöringsmedel i det ljumna vattnet (för t.ex. ulltvätt).

Undvikt att rispa eller gnida hårt på väven, eftersom den skyddande beläggningen då kan skadas.

Observera att metalliserade vävar inte bör komma i kontakt med vatten då detta kan skada beläggningen.

Mycket smuts

Mycket smutsiga rullgardiner är svåra att rengöra. Det rekommenderas inte att sänka ned rullgardinen i vatten då väven är fastsatt på rullgardinsröret och, i kontakt med vatten, kan komma att rosta samt skada vävens styvhet.

Ovan rengöring och skötselråd är framtagna med yttersta noggrannhet. Däremot åtar vi oss inte något ansvar för resultatet av respektive rengöring, vilket istället sker på eget ansvar.