Rengöring Träpersienner

Den lackerade ytan på Luxaflex® träpersienner gör dem enkla att torka av. Använd regelbundet en ren och fuktig trasa, dammvippa eller dammsugare med borsthuvud på låg effekt.

Mycket smutsiga lameller rengörs enklast med en fuktig trasa. Användning av rengöringsmedel rekommenderas inte.

Viktigt

För mycket fukt kan orsaka böjda lameller.

Ovan rengöring och skötselråd är framtagna med yttersta noggrannhet. Däremot åtar vi oss inte något ansvar för resultatet av respektive rengöring, vilket istället sker på eget ansvar.